Alla ska bo!

Inkluderande Fastigheter AB

Socialt hållbara bostäder

Inkluderande Fastigheter AB bygger socialt hållbara bostäder för hela bostadskarriären.
Idag har vi projekt i både mellansverige och i norra Sverige. Oberoende av i vilken kommun eller i vilket område vårt projekt ligger jobbar vi genom vår interna process som vi kallar Maximera Social Hållbarhet.

Våra tre koncept för att erbjuda bostäder till de grupper som idag står utanför bostadsmarkneden kallar vi Inkluderande Hyresrätter, Inkluderande Bostadsrätter och Inkluderande Småhus. Inkluderande hyresrätter är till för de personer som idag inte kan få en bra bostad, och anpassas för att möta dessa människors krav och behov. Inkluderande bostadsrätter möjliggör bostadsägande för grupper som har fast jobb men som saknar sparat kapital. Inkluderande småhus tillgodoser behovet av bra egnahem till ännu bättre pris. Inkluderande Fastigheter har inga typhus — alla våra bostäder ritas från grunden. Social hållbarhet för oss innefattar miljömässig- & ekologisk hållbarhet. Vår interna process maximera social hållbarhet säkerställer att detsamma är lönsamt.

Vallastaden
Linköping

I den nya stadsdelen Vallastaden tillgodoser vi kommunen behov av billiga hyresrätter och Universitetes behov av korta hyreskontrakt för studenter och forskare. Bygglov för ett trettiotal lägenheter lämnas in under hösten 2018.

Järpen
åre kommun

I Järpen uppför vi ett trettiotal Inkluderande Hyresrätter och möter åre Kommuns behov av billigt boende för både äldre, nyanlända och säsongsarbetare. Bygglov lämnas in under september 2018.