Alla ska bo - även i Linköping.

Inkluderande Fastigheter AB

Billiga hyresrätter i plusenergihus

I den nya stadsdelen Vallastaden tillgodoser vi kommunen behov av billiga hyresrätter och Universitetes behov av korta hyreskontrakt för studenter och forskare. Bygglov för ett trettiotal lägenheter lämnas in under hösten 2018.

Anmäl dig till vår hyreskö här nedanför